کاغذ دیواری راه راه و چهارخونه

معرفی کاغذ دیواری راه راه

این مدل از کاغذ دیواری از بهترین مکمل های کاغذ دیواری کلاسیک و مدرن می باشد و به خوبی در بیشتر مکان ها می تواند در کتار باقی مدل های کاغذ دیواری هارمونی زیبایی را بسازد.از زمانی که این مدل از کاغذ دیواری به وجود آمده مشکلات زیادی را در طراحی داخلی حل کرده است.برای تکراری نبودن و متفاوت بودن فضا، طراحان کاغذ دیواری راه راه را با کاغذ دیواری گلدار و مدرن ترکیب میکنند.

نصب کاغذ دیواری راه راه

کاغذ دیواری راه راه می توان به دو صورت نصب کرد هم به صورت افقی و هم عمودی.این طرح به دلیل این که باعث خطا دید می شود از آن در اتاق هایی که سقف کوتاهی دارند استفاده می شود و اگر در اتاق هایی که عرض کمی دارند استفاده شود کمک می کند فضا بزرگ تر به نظر بیاید .

کاغذ دیواری راه راه و چهارخونه

طرح های کاغذ دیواری راه راه عمودی سه رنگ

راه راه گسترده و باريک با طراحي عمودي سه رنگ ،الگويي است که به روي کاغذ ديواري جديد Damask folio،پياده شده است. جوهره الگوهاي تکرار شده و وجود ابعاد مختلف طرح هاي راه راه ريتم را نسبتا تشديد کرده است.الگوهاي عمودي استفاده شده در کاغذ ديواري کلاسيک Damask folio، بر بعد ارتفاعي فضاي شما مي افزايد. انتخاب پنج پالت رنگي در رنگ هاي نقره اي،ياسي،سبز،کرم و قهوه اي هماهنگي هاي مناسبي براي حس و حال فضاي شما خواهند بود.

استفاده از کاغذ دیواری راه راه در دکوراسیون

طرح های کاغذ دیواری به چند صورت مورد استفاده قرار می گیرد هم به صورت مدرن و هم به صورت سنتی این ها روش های عالی برای ساخت فضا هستند. استفاده از این طرح به نوع کاربرد شما هم بستگی دارد و می تواند به اتاق شما شکل جدید ببخشد و عنصری تازه به فضا اضافه کند.

کاغذ دیواری راه راه و چهارخونه


موارد استفاده از کاغذ دیواری راه راه

کاغذ دیواری راه راه از مدل کاغذ دیواری هایی هستند که  در طرح ها و محیط های مدرن بیشتر استفاده می شودمعمولا بهتر است از این مدل کاغذ دیواری در راه رو و راه پله ها استفاده کنیم و استفاده از آن هیچ محدودیتی نداردهمراه کاغذ دیواری راه راه کاغذ دیواری ها ساده نیز استفاده می شودکاغذ دیواری راه راه از مدل های متنوعی برخوردار است خطوط راه راه و حاشیه کاغذ دیواری باید طبق وسایل و لوازم منزل انتخاب و ست شود کاغذ دیواری راه راه به صورت عمودی و افقی هستند که باید در انتخاب آن ها دقت کنیم تا اشتباه نکنیم کاغذ دیواری راه راه می تواند به بزرگ تر به نظر رسیدن فضا و محیط شما کمک کند زیرا این خطوط باعث ایجاد خطای دید می شوند.

کاغذ دیواری راه راه در دکوراسیون داخلی


اگر از کاغذ دیواری هایی با طرح های راه راه و عمودی استفاده می کنید، بدانید که انتخاب این نوع کاغذ دیواری راه راه باعث بلند تر شدن دیوار می شود و سقف را مرتفع تر نشان می دهد.همچنین استفاده از کاغذ دیواری هایی با طرح های راه راه افقی باعث ایجاد خطای دید و پهن تر شدن فضا می شود و پهن تر شدن دیوار ، فضا را بزرگتر نشان می دهد ، اما در عین حال سقف کوتاه تر به نظر می رسد.

کاغذ دیواری راه راه

20sf81

کاغذ دیواری راه راه

20sf84

کاغذ دیواری راه راه

20sf86

کاغذ دیواری راه راه

80101

کاغذ دیواری راه راه

80102

کاغذ دیواری راه راه

80103

کاغذ دیواری راه راه

80104

کاغذ دیواری راه راه

80105

کاغذ دیواری راه راه

801135

کاغذ دیواری راه راه

80902

کاغذ دیواری راه راه

80903

کاغذ دیواری راه راه

80904

کاغذ دیواری راه راه

80905

کاغذ دیواری راه راه

950902

کاغذ دیواری راه راه

A601

کاغذ دیواری راه راه

A602

کاغذ دیواری راه راه

A605

کاغذ دیواری راه راه

A701

کاغذ دیواری راه راه

A702

کاغذ دیواری راه راه

A703

کاغذ دیواری راه راه

BR19403

کاغذ دیواری راه راه

BR19404

کاغذ دیواری راه راه

BR19406

کاغذ دیواری راه راه

BR19407

کاغذ دیواری راه راه

JW3851 Copy

کاغذ دیواری راه راه

JW3851

کاغذ دیواری راه راه

JW3852 Copy

کاغذ دیواری راه راه

JW3852

کاغذ دیواری راه راه

JW3853

کاغذ دیواری راه راه

JW3856

کاغذ دیواری راه راه

JW3858

کاغذ دیواری راه راه

ML17203

کاغذ دیواری راه راه

ML17204

کاغذ دیواری راه راه

ML17205

کاغذ دیواری راه راه

S121097

کاغذ دیواری راه راه

S121098

کاغذ دیواری راه راه

S121099

کاغذ دیواری راه راه

Bl0601

کاغذ دیواری راه راه

Bl0602

کاغذ دیواری راه راه

Bl0603

کاغذ دیواری راه راه

Bl0605

کاغذ دیواری راه راه

Cd0703

کاغذ دیواری راه راه

He004

کاغذ دیواری راه راه

He007

کاغذ دیواری راه راه

He010

کاغذ دیواری راه راه

He011

کاغذ دیواری راه راه

He013

کاغذ دیواری راه راه

He016

کاغذ دیواری راه راه

He017

کاغذ دیواری راه راه

He019

کاغذ دیواری راه راه

He022

کاغذ دیواری راه راه

He025

کاغذ دیواری راه راه

He029

کاغذ دیواری راه راه

Lv10204

کاغذ دیواری راه راه

Lv10205

کاغذ دیواری راه راه

Lv10402

کاغذ دیواری راه راه

Lv10403

کاغذ دیواری راه راه

Lv10404

کاغذ دیواری راه راه

Lv10502

کاغذ دیواری راه راه

Mo002

کاغذ دیواری راه راه

Mo004

کاغذ دیواری راه راه

Mo006

کاغذ دیواری راه راه

Mo008

کاغذ دیواری راه راه

Mo010

کاغذ دیواری راه راه

Mo012

کاغذ دیواری راه راه

Mo015

کاغذ دیواری راه راه

Mo017

کاغذ دیواری راه راه

Mo020

کاغذ دیواری راه راه

Mo021

کاغذ دیواری راه راه

Mo022

کاغذ دیواری راه راه

Mo023

کاغذ دیواری راه راه

Mo024

کاغذ دیواری راه راه

Mo025

کاغذ دیواری راه راه

Mo026

کاغذ دیواری راه راه

Mo14

کاغذ دیواری راه راه

Revo11200

کاغذ دیواری راه راه

Revo13700

کاغذ دیواری راه راه

Y13061

کاغذ دیواری راه راه

Y13063

کاغذ دیواری راه راه

Y13065

کاغذ دیواری راه راه

Y13067

کاغذ دیواری راه راه

Y13071

کاغذ دیواری راه راه

Y13072

کاغذ دیواری راه راه

Y13073

کاغذ دیواری راه راه

Y13074

کاغذ دیواری راه راه

Y13075

کاغذ دیواری راه راه

6015

کاغذ دیواری راه راه

6017

کاغذ دیواری راه راه

6029

کاغذ دیواری راه راه

6030

کاغذ دیواری راه راه

6032

کاغذ دیواری راه راه

6033

کاغذ دیواری راه راه

6035

کاغذ دیواری راه راه

6036

کاغذ دیواری راه راه

6038

کاغذ دیواری راه راه

6040

کاغذ دیواری راه راه

6041