تندیس یادبود نهمین نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی - بهمن ماه 1389

تندیس یادبود نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و دکوراسیون داخلی - بهمن ماه 1389